با توجه به اینکه وضع معیشت، توسعه زیرساخت های اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در صدر مطالبات مردم قرار دارند، کلیدی ترین اقدام آقای ورناصری در شروع دوران نمایندگی را عضویت در کمیسیونی می دانیم که در راستای تحقق این مطالبات باشند

با شروع مجلس یازدهم در خرداد ماه ۹۹، پس از تعیین هیئت رییسه، نمایندگان با توجه به تخصص، علاقه و حتی اهداف سیاسی و جناحی در کمیسیون های تخصصی عضویت پیدا می کنند.

با توجه به جایگاه و اثرگذاری که کمیسیون های تخصصی مجلس در جایگاه قانون گذاری کشور دارند، باید آنها را قلب تپنده مجلس دانست. از این رو هر نماینده با توجه به اهداف و برنامه هایی که دارد تلاش می کند در کمیسیون های مرتبط عضویت پیدا کند.

در چهار سال گذشته منتخب مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در کمیسیون انرژی مجلس عضویت داشت.
کمیسیونی که انتظار می رفت با توجه به پتروشیمی های در دست احداث و منابع نفتی چهار شهرستان، تاثیر شگفتی در وضعیت اقتصادی حوزه انتخابیه داشته باشد؛ انتظاری که متاسفانه بنا به هر دلیلی محقق نشد و برای مثال نه تنها پتروشیمی مسجدسلیمان علی رغم وعده های فراوان به بهره برداری نرسید بلکه میدانی برای جولان نیروهای غیربومی شد. نیروهایی که تعداد زیادی از آنها از دیار عضو دیگری از کمیسیون انرژی هستند.

حال که در آستانه آغاز مجلس یازدهم هستیم، با توجه به اینکه وضع معیشت، توسعه زیرساخت های اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در صدر مطالبات مردم حوزه انتخابیه قرار دارند، کلیدی ترین اقدام آقای ورناصری منتخب یازدهم حوزه انتخابیه، در شروع دوران نمایندگی را عضویت در کمیسیونی می دانیم که مستقیم یا غیر مستقیم در راستای تحقق مطالبات ذکر شده باشند. از این رو با توجه به پیشینه و تا حدودی تخصص جناب آقای ورناصری، تاثیرگذاری و اهمیت کمیسیون ها و تاثیری که بر زندگی مردم حوزه انتخابیه می توانند داشت، کمیسیون های زیر را برای عضویت به ایشان پیشنهاد می کنیم:

  • کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

  • کمیسیون اقتصادی مجلس

  • کمیسیون صنایع و معادن

  • کمیسیون کشاورزی، اب و منابع طبیعی

  • کمیسیون تلفیق مجلس

  • کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

قطعا حضور در کمیسیون ها فقط به نظر نماینده بستگی ندارد و تابع عواملی چون لابی فراکسیونی، جلب نظر نمایندگان، ارتباطات سیاسی و … می باشد. دیدارهای اخیر ورناصری با دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت، آقای قالیباف نفر اول لیست پیروز تهران، دکتر امیدوار رضایی نایب رییس سابق مجلس و مشاور کنونی رییس مجلس و جمعی از منتخبان مجلس یازدهم، حضور وی در کمیسیون های کلیدی را تسهیل خواهد کرد.

با این وجود باید تا شروع مجلس و چینش کمیسیون ها منتظر ماند و دید که ورناصری قادر خواهد بود نظر نمایندگان برای عضویت در کمیسیون های کلیدی مجلس را به خود جلب کند.

 • نویسنده : هدایت ابراهیمی