شورای شهر یک بار دیگر بدنبال افزایش عمر خود از 4سال به 6سال

شورای شهر یک بار دیگر بدنبال افزایش عمر خود از 4سال به 6سال

در مجلس شورای اسلامی، قانونی با عنوان «قانون تجمیع انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری» به تصویب رسید و سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران عملا شش‌ساله شد. این قانون مقرر می‌کرد انتخابات دوره چهارم شوراها که قرار بود در سال 90 برگزار شود، به سال 92 موکول شود و شورای سوم با اکثریت قاطع اصولگرایان که برای چهار سال به بهشت رفته بود، شش سال در آنجا جا خوش کند.