تحلیل کمپین انتخاباتی رضا جباری/ تمرکز بر آرای خاکستری و ناراضی از ظاهری و ورناصری/ توسل به چهره های شاخص و امور خیریه 

تحلیل کمپین انتخاباتی رضا جباری/ تمرکز بر آرای خاکستری و ناراضی از ظاهری و ورناصری/ توسل به چهره های شاخص و امور خیریه 

رضا جباری خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، توانست کمپین انتخاباتی خود را به اوج برساند و به عنوان یکی از چهره های اصلی انتخابات حوزه مهلا خود را به جمع مدعیان پیروزی وارد کند.

چرا جباری و ظاهری بی رحمانه به یکدیگر حمله می کنند؟/ جنگ بر سر سبد رای مشترک!

چرا جباری و ظاهری بی رحمانه به یکدیگر حمله می کنند؟/ جنگ بر سر سبد رای مشترک!

علی عسکر ظاهری عبده وند و رضا جباری این روزها شمشیر را به روی یکدیگر از رو بسته اند و هم خودشان و هم تیم های رسانه ای و تبلیغاتی شان به صورت بی رحمانه ای در حال حمله به یکدیگر هستند و حسابی از خجالت یکدیگر در آمده اند.