جدیدترین آرایش و تحرکات انتخاباتی جریان های سیاسی/ از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان چه خبر؟

جدیدترین آرایش و تحرکات انتخاباتی جریان های سیاسی/ از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان چه خبر؟

معمولا در فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تیم‌های انتخاباتی در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، رفته رفته آرایش انتخاباتی به خود می‌گیرند و با توجه به گزینه‌هایی که برای حضور در کارزار انتخابات معرفی می‌کنند، امیدوارند تا بتوانند صندلی‌های بهارستان را به خود تخصیص دهد.