خوابی که جبهه پایداری برای مجلس دیده است!

خوابی که جبهه پایداری برای مجلس دیده است!

کاندیداسنج | جواد مرشدی: «مجلس حداقلی» و «رأی حداقلی» با مجلس یازدهم پیوند خورده اند و از نگاه تحلیلگران همین حداقلی بودن بر تصمیمات مهم و کلان این مجلس تاثیر گذاشته است برهمین اساس هم توصیه اکید به نهادهای نظارتی و اجرایی آن است که به سمت باز کردن فضای انتخابات و زمینه سازی برای

تناسبی که مناسب نیست/ منتقدان انتخابات تناسبی چه می‌گویند؟

تناسبی که مناسب نیست/ منتقدان انتخابات تناسبی چه می‌گویند؟

تناسبی شدن انتخابات مجلس دوازدهم گرچه این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه است اما به اعتقاد منتقدان برخی ایرادات ساختاری در نحوه اجرایی شدن این مصوبه مجلس، اجرای آن دستکم در انتخابات آتی چندان مناسب نخواهد بود.