ارزش یک رأی از ارزش یک موشک نقطه‌زن هم بیشتر است!

ارزش یک رأی از ارزش یک موشک نقطه‌زن هم بیشتر است!

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید بدانند که ارزش هر رای آنان در انتخابات از یک موشک نقطه‌زن بیشتر است و دشمنان خارجی کشور با دیدن مشارکت حداکثری می‌فهمند که مردم ما هر چقدر هم که مشکلات داشته باشند اما باهم متحد هستند.