باهم برادریم و نسبت به هم برتری نداریم
مسعود پزشکیان:

باهم برادریم و نسبت به هم برتری نداریم

کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: همه مردم اعم از ترک، کرد، شیعه، ارمنی، زرتشتی و... مردم این سرزمین هستیم و باهم برادریم و نسبت به هم برتری نداریم.