امکان تغییر حوزه انتخابیه وجود دارد؟

امکان تغییر حوزه انتخابیه وجود دارد؟

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: امکان تغییر حوزه انتخابیه در مرحله ثبت نام اصلی فراهم شده است و اگر متقاضی به دنبال آن است که حوزه انتخابی خود را تغییر دهد، این امکان برای او فراهم است.