اصلاح‌طلبان در انتخابات به سمت شهرهای کوچک می روند؟

اصلاح‌طلبان در انتخابات به سمت شهرهای کوچک می روند؟

اسماعیل‌گرامی مقدم گفت‌: نباید نسبت به این حوزه‌های انتخابیه بی‌تفاوت بود و شهرهای کوچک را قربانی رویکردی کرد که در تهران و سایر کلانشهرها وجود دارد، چون در شهرهای کوچک به دلیل علقه‌های قومی، قبیله‌ای و محلی مشارکت نسبی وجود دارد.