حتما با پیروزی پزشکیان اتفاق مهمی افتاده که تندروها به زمین و زمان بدوبیراه می گویند /دیر می جنبیدیم اموال دولت را به اسم مولدسازی می فروختند!

حتما با پیروزی پزشکیان اتفاق مهمی افتاده که تندروها به زمین و زمان بدوبیراه می گویند /دیر می جنبیدیم اموال دولت را به اسم مولدسازی می فروختند!

اتفاق اصلی در دولت آتی استفاده از نیروهای جدید است. یکی از فریب‌کاری‌ها این بود که پسرخاله‌‍‌ها و پسردایی‌هاشان و داماد و برادر دامادشان یا برادر زن با مدرک سهمیه ای را به اسم جوان گرایی سر کار آوردند حال آن که منظور از جوان گرایی این نبود.

۴۵ الی ۵۰ درصد از مردم رای بدهند، پزشکیان پیروز است
حشمت الله فلاحت پیشه

۴۵ الی ۵۰ درصد از مردم رای بدهند، پزشکیان پیروز است

در سطح جامعه یک ترس جدی نسبت به انتخاب مجدد آقای جلیلی وجود دارد. سیاست خارجی و داخلی که ایشان و طرفدارانشان دنبال می‌کنند، باعث شده مردمی هم که معمولا رای نمی‌دهند، به سمت صندوق‌های رای بیایند. تحلیل‌های میدانی نشان می‌داهد امکان افزایش مشارکت به عدد بالای ۵۰ درصد وجود دارد چرا که به طور طبیعی صاحبان صنایع، صاحبان کسب و کار، تجار و بازرگانان و البته طبقه متوسط بسیار نگران هستند چرا که اسم آقای جلیلی با تحریم گره خورده و ایشان یکی از بزرگترین موانع سر راه شکل گیری FATF است. این در حالی است که حدود ۳۰ درصد از پول افرادی که مایل به تجارت خارجی هستند بر اثر همین عدم عضویت در FATF و در مسیر دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. جریان آقای جلیلی به دنبال خودتحریمی است و من معتقدم حتی اگر گرایش‌های سیاسی باعث نشود، گرایش‌های اقتصادی باعث می‌شود بخشی از مردم پای صندوق‌های رای بیایند.