۴۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه می شود/ کدام حوزه های انتخابیه افزایش نماینده خواهند داشت؟

۴۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه می شود/ کدام حوزه های انتخابیه افزایش نماینده خواهند داشت؟

مطابق طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، ۴۰ نفر به تعداد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ افزوده می‌شود. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی،، از بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، در نشست علنی فردا (یکشنبه ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی، خبر داد.