تحلیل نگاه اقتصادی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌ جمهوری/ پزشکیان و جلیلی درباره رشد اقتصادی، تورم و FATF چه نظری دارند؟

تحلیل نگاه اقتصادی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌ جمهوری/ پزشکیان و جلیلی درباره رشد اقتصادی، تورم و FATF چه نظری دارند؟

مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در حالی به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری راه پیدا کرده‌اند که دیدگاه‌های اقتصادی متقاوتی دارند. اما نظر آنها درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی چیست؟