عدالت رسانه ای دقیقه ای ۷ میلیون تومان

عدالت رسانه ای دقیقه ای ۷ میلیون تومان

اخباری از جزئیات طرح رسانه‌ای تلویزیون برای انتخابات به گوش می‌رسد که نشانگانی از همان فرآیند حذفی است که بر گرده این طرح هم سنگینی می‌کند؛ به‌طوریکه سیاستمداران حزبی یا نامزدهایی با تمکن مالی بتوانند‌ از این فرصت بهره بیشتری ببرند. مثلا در مورد شهر تهران، نامزد انتخاباتی برای ثبت‌نام در سامانه تبلیغات ۲۰ دقیقه‌ای تلویزیون ویژه انتخابات مجلس، باید رقم ۱۵۰ میلیون تومان بپردازد. به عبارتی دقیقه‌ای ۷ میلیون تومان.