رقابت ۳۶ داوطلب به ازای هر کرسی مجلس در خوزستان

رقابت ۳۶ داوطلب به ازای هر کرسی مجلس در خوزستان

استاندار خوزستان گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها نگاه موسع اعمال کرد؛ به طوری که در خوزستان به ازای هر کرسی ۳۶ داوطلب رقابت میکنند در نتیجه زمینه از سوی شورای نگهبان برای رقابت فراهم شده است.