آیت‌الله آملی‌لاریجانی در انتخابات خبرگان مازندران رای نیاورد

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در انتخابات خبرگان مازندران رای نیاورد

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مازندرانی از بین پنج نامزد به ترتیب آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی، آیت‌الله علی معلمی، آیت‌الله سید رحیم توکل و آیت‌الله سید صادق پیشنمازی را به عنوان نمایندگان خود در ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب کردند.