آینده سیاسی رئیسی در خطر است؟

آینده سیاسی رئیسی در خطر است؟

شنیده می شود که محافل اصولگرایی و حلقه نزدیک به رئیس جمهور به او پیشنهاد داده اند که حوزه انتخابیه خود در انتخابات مجلس خبرگان از خراسان جنوبی(بیرجند) را تغییر ندهد و سفر اخیر رئیسی به این استان در راستای همین استراتژی تعریف می شود.