تحلیل شماره ۴ حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا/ اوج گیری رقابت نزدیک بین بد و بدتر!

تحلیل شماره ۴ حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا/ اوج گیری رقابت نزدیک بین بد و بدتر!

با پایان بررسی صلاحیت داوطلبان در نوزدهم بهمن، لیست نهایی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه مهلا، خبری از تاییدصلاحیت کاندیدای شاخص جدیدی نشد و باید دید طرفداران جلیلی، بهزادی و جهانبخشی به سمت کدام کاندیدا چرخش پیدا می کنند.