اعلام سن رای دادن در انتخابات ۱۴۰۲
اعلام سن رای دادن در انتخابات ۱۴۰۲

اعلام سن رای دادن در انتخابات ۱۴۰۲

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمامی متولدین ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ به قبل، می‌توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند.