اخبار اهواز | کاندیداسنج
وجود اراده قوی برای رعایت قانون‌مداری و امانت‌داری در انتخابات ۰۹ آذر ۱۳۹۸
قانون‌مداری و امانت‌داری در انتخابات

وجود اراده قوی برای رعایت قانون‌مداری و امانت‌داری در انتخابات

فرماندار اهواز با اشاره به وجود اراده قوی برای رعایت قانون‌مداری و امانت داری در انتخابات در اهواز، از آغاز ثبت نام داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی از فردا (۱۰ آذرماه) خبر داد.