حمله زاکانی به طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در برنامه چهارم توسعه/ افتخار نامزد پوششی به تثبیت قیمت‌ها

حمله زاکانی به طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در برنامه چهارم توسعه/ افتخار نامزد پوششی به تثبیت قیمت‌ها

علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در روزهای اخیر بارها بر هدف برنامه چهارم توسعه ‌برای افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرده که مجلس هفتم مانع اجرای آن شده است.