بیانیه پایانی کنگره ششم حزب اعتدال و توسعه صادر شد

بیانیه پایانی کنگره ششم حزب اعتدال و توسعه صادر شد

در بخشی از بیانیه حزب اعتدال و توسعه آمده است: جلب رضایت عمومی و ایجاد امید به آینده به ویژه در میان نسل جوان و آینده ساز کشور و به رسمیت شناختن تفاوت سلیقه ها و سبک زندگی اقشار مختلف مردم موجب گرایش عمومی به اندیشه ناب اسلامی خواهد شد.