کدام چهره های شاخص سیاسی نمی توانند در انتخابات مجلس ثبت نام کنند؟+اسامی

کدام چهره های شاخص سیاسی نمی توانند در انتخابات مجلس ثبت نام کنند؟+اسامی

تصویب قانون جدید انتخابات و قید شاخص سن برای نامزدهای انتخابات، برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان ادوار مجلس را که سن شناسنامه‌ای آن‌ها بیشتر از ۷۵ سال است، از نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان منع خواهد کرد.