باید تولید را به دریا نزدیک کنیم

باید تولید را به دریا نزدیک کنیم

مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باید تولید را از تهران بیرون ببریم، به دریا نزدیک کنیم، جایی که تامین آب و برق آن در آینده مشکل نباشد، محلی که ترانزیت مواد اولیه و صادرات محصولات با حداقل هزینه و زمان انجام شود.»