آقای پزشکیان! چهارچشمی مراقب قدرت‌طلبان و جاه‌پرستان باشید
توصیه زیدآبادی به پزشکیان:

آقای پزشکیان! چهارچشمی مراقب قدرت‌طلبان و جاه‌پرستان باشید

احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان «الحذر!» در کانال تلگرامی خود نوشت: در غیاب استغنای معنوی و اخلاقی، قدرت‌طلبی و جاه‌پرستی به تنها عنصر معنابخشِ زندگی برای بسیاری افراد تبدیل شده است. این افراد خود و محیط اطراف‌شان را به کلی آلوده می‌کنند.