مشکلات اقتصادی چالش مهم مشارکت انتخاباتی مردم

مشکلات اقتصادی چالش مهم مشارکت انتخاباتی مردم

عضو حزب موتلفه اسلامی گفت:‌ در حال حاضر ایجاد فضای شور انتخاباتی به چند موضوع نیاز دارد. یکی حل مشکلات اقتصادی مردم است. دیگری فعال شدن احزاب در عرصه رقابت سیاسی و ایجاد کنش سیاسی در طول انتخابات است که در هر دو مورد، دولت نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. احزاب واقعا از امکانات کافی مالی برای افزایش مشارکت مردم و ایجاد نشاط انتخاباتی برای مردم برخوردار نیستند و دولت متأسفانه هیچ کمکی به احزاب برای اینکه این نقش را ایفا کنند، نمی‌کند و از طرفی برای حل مشکلات اقتصادی مردم اگر دولت اقدام لازم را انجام ندهد، ما همچنان با سردی مشارکت روبه‌رو هستیم.