امیدواریم عملکرد رییس جمهور و کل نظام سیاسی کشور منجر به تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی شود

امیدواریم عملکرد رییس جمهور و کل نظام سیاسی کشور منجر به تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی شود

حسین راغفر و فرشاد مومنی در نامه ای به مسعود پزشکیان ضمن تبریک به مناسبت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند: این پیروزی چه در مرحله نخست و چه در مرحله دوم پیروزی مردم بود و اگرچه هنوز اعتماد نیمی از مردم به صندوق رای احیاء نشده است، امید است عملکرد جنابعالی و کل نظام سیاسی کشور به تدریج به احیای اعتماد از دست رفته این نیمه دیگر- و آن‌هایی که تنها از سر نفی گزینه دیگر به جنابعالی رای دادند- و مشارکت در حیات اجتماعی سیاسی منجر شود و شاهد تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی باشیم.