رقابت به اوج رسید/ کدام کاندیدا پیشتاز هستند؟کدام کاندیدا پیشتاز هستند؟
تحلیل شماره ۲ کاندیداسنج از حوزه رامهرمز و رامشیر

رقابت به اوج رسید/ کدام کاندیدا پیشتاز هستند؟کدام کاندیدا پیشتاز هستند؟

در یک هفته باقی‌مانده تا برگزاری دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر، میتینگ‌ها و تحرک گسترده ستادهای انتخاباتی کاندیداها، به ظاهر شهرها شکل دیگری بخشیده است و ستادهای کاندیداها در تکاپوی جذب نظر مردم فعالیت جدی‌تری به خود گرفته اند. با دومین تحلیل انتخاباتی کاندیداسنج در این حوزه با ما همراه باشید.