تحلیل کمپین انتخاباتی رضا جباری/ تمرکز بر آرای خاکستری و ناراضی از ظاهری و ورناصری/ توسل به چهره های شاخص و امور خیریه 

تحلیل کمپین انتخاباتی رضا جباری/ تمرکز بر آرای خاکستری و ناراضی از ظاهری و ورناصری/ توسل به چهره های شاخص و امور خیریه 

رضا جباری خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، توانست کمپین انتخاباتی خود را به اوج برساند و به عنوان یکی از چهره های اصلی انتخابات حوزه مهلا خود را به جمع مدعیان پیروزی وارد کند.

دکتر رضا جباری؛ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ 

دکتر رضا جباری؛ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ 

دکتر رضا جباری که در سالیان اخیر در قامت یک پزشک خَیِر به مناطق محروم می رفته و از طریق فعالیت های پزشکی خیرخواهانه، شهرت و محبوبیت به دست آورده، با نام نویسی در انتخابات حوزه مسجدسلیمان، سوالات، ابهامات و مباحث زیادی پیرامون خود ایجاد کرده است.