با ذاکر تیموری آشنا شوید

با ذاکر تیموری آشنا شوید

ذاکر تیموری متولد سال ۱۳۶۹ در کرمانشاه است. او دانش آموخته دکتری رسانه از دانشگاه علوم و تحقیقات است که نویسندگی دو مجلد کتاب در حوزه مدیریت را در سوابق علمی خود داراست.