قوه قضائیه انتخابات اتاق بازرگانی ایران را تایید کرد

قوه قضائیه انتخابات اتاق بازرگانی ایران را تایید کرد

در جریان حواشی بسیاری که برای انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد؛ اما دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.