مناظره‌ها در رادیو از امروز  شروع می‌شود

مناظره‌ها در رادیو از امروز شروع می‌شود

با توجه به دو مرحله‌ای شدن چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و در چارچوب افزایش فرصت تبیین مواضع و روشنگری برنامه‌های دو منتخب راه یافته به دور دوم انتخابات، مناظره‌های رادیویی به صورت زنده از برنامه «پاستور شماره ۱۴» شروع می‌شود.