نظرسنجی دانشگاه امام صادق: با انصراف قالیباف ۴۱ درصد طرفدارانش به جلیلی و ۲۱ درصدشان به پزشکیان رای می‌دهند / با کناره‌گیری جلیلی، ۴۵ درصد طرفدارانش به قالیباف رای می‌دهند، ۵ و نیم درصدشان هم به پزشکیان

نظرسنجی دانشگاه امام صادق: با انصراف قالیباف ۴۱ درصد طرفدارانش به جلیلی و ۲۱ درصدشان به پزشکیان رای می‌دهند / با کناره‌گیری جلیلی، ۴۵ درصد طرفدارانش به قالیباف رای می‌دهند، ۵ و نیم درصدشان هم به پزشکیان

مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) آخرین نظرسنجی درباره سبد رای نامز‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صورت انصراف یکی از نامزد‌ها را منتشر کرد.