انتخاب میان بودن و نبودن ایران رضا داوری اردکانی، فیلسوف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

انتخاب میان بودن و نبودن ایران رضا داوری اردکانی، فیلسوف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

انتخابات روز جمعه ۱۵ تیرماه را با هیچ انتخاباتی قیاس نباید کرد. این انتخابات می‌تواند چیزی ورای رأی دادن به این یا آن نامزد یا به فلان رسم و شیوه سیاسی باشد؛ بلکه انتخاب میان بودن و نبودن ایران است. اکنون رأی می‌دهیم که آیا ایران بماند و بکوشد بعضی دردهای مهلکی را که دچارش شده است درمان کند یا به راه وخیم‌تر شدن آن دردها و گرفتاری‌ها و افتادن در ورطه‌های خطرناک جنگ و ویرانی برود.