مادامی که روابط خارجی ما با دنیا نرمال نیست نمی‌توانیم هیچ تحرک اقتصادی داشته باشیم

مادامی که روابط خارجی ما با دنیا نرمال نیست نمی‌توانیم هیچ تحرک اقتصادی داشته باشیم

به گفته محمود سریع القلم برخلاف تصور ایرانی‌ها سطح بالایی از زندگی در کشورهای عرب خلیج فارس دیجیتالی شده و این کشورها حتی در این زمینه از اروپا و آمریکا هم فراتر رفتند در این شرایط اگر نگرش ایران نسبت به دیجیتالی شدن تغییر نکند شکاف زیادی در ۲۰ سال آینده با این کشورها خواهد داشت. همچنین مادامی که روابط خارجی ما با دنیا نرمال نیست نمی‌توانیم هیچ تحرک اقتصادی داشته باشیم.