شرط روزنامه اصلاح طلب برای مشارکت در انتخابات

شرط روزنامه اصلاح طلب برای مشارکت در انتخابات

کوشش‌های تبلیغاتی طرفداران وضع موجود و اصولگرایان برای جلب مشارکت نیروهای منتقد و اصلاح‌طلب، هنگامی به نتیجه می‌رسد که این انتخابات منشأ سود قابل‌توجهی برای خیر عمومی و امکان رای دادن به برنامه سیاسی احزاب و گروه‌ها باشد.