یادداشت روز| چرا رضا جباری وارد فاز تهاجمی شده است!؟ 
یادداشت روز

یادداشت روز| چرا رضا جباری وارد فاز تهاجمی شده است!؟ 

رضا جباری که پیش از ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی چهره ای آرام، متین و اخلاق مدار از خود به نمایش گذاشته بود، گوی سبقت را از همه کاندیدا در رویکرد تهاجمی علیه رقبا ربوده است و علاوه بر ظاهر، ادبیات او هم دگرگون شده است.