آخرین وضعیت انتخابات سازمان نظام روانشناسی/ تناقض در مدت اعتبار پروانه‌های روانشناسی صادر شده

آخرین وضعیت انتخابات سازمان نظام روانشناسی/ تناقض در مدت اعتبار پروانه‌های روانشناسی صادر شده

بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به تشکیل هیات نظارت دولتی برای برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی گفت: زمان برگزاری انتخابات هنوز مشخص نیست.