ورود پررنگ نهادهای دولت سیزدهم به نفع جلیلی در رقابت انتخاباتی

ورود پررنگ نهادهای دولت سیزدهم به نفع جلیلی در رقابت انتخاباتی

برخی از افرادی که در دور اول رای نداده بودند گفته‌اند که نه تنها در دور دوم رای خواهند داد بلکه دیگران را هم تشویق خواهند کرد که رای بدهند. در نقطه مقابل کمپین جلیلی که اکنون با ملحق شدن تیم‌های سایر نامزدهای اصولگرا تقویت شده است، درصدد ترمیم تصویر نگران‌کننده شکل گرفته از اوست.