بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب انتخابات مجلس به رد صلاحیت خود اعتراض کردند

بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب انتخابات مجلس به رد صلاحیت خود اعتراض کردند

هادی طحان نظیف گفت: ۵ هزار و 288 اعتراض دریافت کردیم که این عزیزان از طریق سامانه داوطلب اعتراضشان را به ثبت رسانده بودند. افرادی هم بودند که در این مرحله اعتراضی را ثبت نکردند که معنای آن می تواند انصراف باشد.