ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس چه شغلی دارند؟/ کارمندان بیشترین تعداد ثبت نام کننده

ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس چه شغلی دارند؟/ کارمندان بیشترین تعداد ثبت نام کننده

براساس آمار نهایی اعلام شده از سوی ستاد انتخابات ۲۴۸۲۹ نفر ثبت نام خود برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم را نهایی کرده اند و باید منتظر بررسی صلاحیت شان از سوی هیات های اجرایی و شورای نگهبان باشند.