هشدار اکونومیست به کسب و کارها؛ پیروزی ترامپ نزدیک است!

هشدار اکونومیست به کسب و کارها؛ پیروزی ترامپ نزدیک است!

اکونومیست در سرمقاله 18 ژانویه 2024 خود تأثیرات سیاست‌های اقتصادی ترامپ بر آمریکا و شرکت‌های بزرگ را مورد بررسی قرار داده است. ترامپ اخیرا در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در ایالت آیووا به پیروزی قاطعی رسید و در مسیر بازگشت دوباره به کاخ سفید قرار دارد.