خاتمی: کارِ ناتمام را تمام کنیم
خاتمی:

خاتمی: کارِ ناتمام را تمام کنیم

سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، دیروز در جمع مشاوران خود به ارزیابی کنش انتخاباتی واجدان حق‌رای در هشتم‌تیر پرداخت و بر ضرورت مشارکت گسترده در مرحله دوم انتخابات از مسعود پزشکیان تاکید کرد.