افراد دارای شناسنامه قدیمی چگونه رأی دهند؟

افراد دارای شناسنامه قدیمی چگونه رأی دهند؟

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳ نکاتی را در مورد زمان شروع اخذ رای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، سن رای دهندگان و مدارک لازم در زمان اخذ رای خطاب به مردم شریف ایران اسلامی اعلام کرد.