شورای ائتلاف زیر بار شروط جبهه پایداری می رود؟

شورای ائتلاف زیر بار شروط جبهه پایداری می رود؟

سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: گروه‌هایی که شورای ائتلاف را می‌پذیرند، باید فردیت را کنار بگذارند؛ اگرچه از کسی دعوت نمی‌کنیم اما درب شورای ائتلاف برای برپایی مجلس بهتر، روی همه تشکیلات قانونی باز است.