علت شکست سنگین علیرضا ورناصری چه بود؟/ فروپاشی از درون

علت شکست سنگین علیرضا ورناصری چه بود؟/ فروپاشی از درون

علیرضا ورناصری که در دوره یازدهم با اقتدار و اختلاف پیروز رقابت شده بود، در انتخابات روز جمعه شکست سنگینی را از سوی مردم متحمل شد. برای بسیاری از ناظران انتخاباتی، این شکست سنگین قابل پیش بینی بود؛ این در حالی است که او حلقه بسته مشاورانش تصور دیگری داشتند.