قهر با صندوق های رای ممنوع!

قهر با صندوق های رای ممنوع!

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی گلستان گفت: بی‌تفاوت شدن به انتخابات به صلاح مردم و کشور نیست و نباید با صندوق‌های رای قهر کرد اما حاکمیت باید شرایط را فراهم کرده و اعتماد‌سازی کند.