چرا جباری و ظاهری بی رحمانه به یکدیگر حمله می کنند؟/ جنگ بر سر سبد رای مشترک!

چرا جباری و ظاهری بی رحمانه به یکدیگر حمله می کنند؟/ جنگ بر سر سبد رای مشترک!

علی عسکر ظاهری عبده وند و رضا جباری این روزها شمشیر را به روی یکدیگر از رو بسته اند و هم خودشان و هم تیم های رسانه ای و تبلیغاتی شان به صورت بی رحمانه ای در حال حمله به یکدیگر هستند و حسابی از خجالت یکدیگر در آمده اند.

بیانیه شماره ۲ کاندیداسنج در پاسخ به بیانیه عجیب دفتر ارتباطات مردمی علی عسگر ظاهری عبده‌وند

بیانیه شماره ۲ کاندیداسنج در پاسخ به بیانیه عجیب دفتر ارتباطات مردمی علی عسگر ظاهری عبده‌وند

دفتر ارتباطات مردمی علی عسگر ظاهری در جوابیه ارسالی برای کاندیداسنج و در ادامه انتشار آن در فضای مجازی، اطلاعات این رسانه درباره گرایش سیاسی آقای ظاهری را غلط دانسته و با ادبیاتی عجیب به این رسانه اهانت کرده است.