چرا قانون جامع انتخابات یک ضرورت است؟

چرا قانون جامع انتخابات یک ضرورت است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید لایحه جامع قانون انتخابات متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات از سوی دولت ارائه شود تا ما بدانیم با چه دست فرمانی می‌خواهیم در انتخابات‌ های مختلف پیش برویم.