راهکار پزشکیان برای عبور از ناترازی بنزین چیست؟/ چرخش از بنزین سهمیه‌ای به سمت اصلاح قیمت‌ها!

راهکار پزشکیان برای عبور از ناترازی بنزین چیست؟/ چرخش از بنزین سهمیه‌ای به سمت اصلاح قیمت‌ها!

مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، درباره مدیریت بازار بنزین اعتقاد دارد باید مردم را نسبت به اصلاح قیمت بنزین توجیه کرد. این در حالی است که در گذشته پزشکیان راهکار اختصاص سهمیه بنزین به همه مردم را به عنوان راهکار عبور از ناترازی بنزین پیشنهاد داده بود.

حمله زاکانی به طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در برنامه چهارم توسعه/ افتخار نامزد پوششی به تثبیت قیمت‌ها

حمله زاکانی به طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در برنامه چهارم توسعه/ افتخار نامزد پوششی به تثبیت قیمت‌ها

علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در روزهای اخیر بارها بر هدف برنامه چهارم توسعه ‌برای افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرده که مجلس هفتم مانع اجرای آن شده است.