پزشکیان: میانه روها باید ائتلاف کشوری شکل دهند/زبان و هدف مشترک، شرط تشکیل ائتلاف میانه‌روها

پزشکیان: میانه روها باید ائتلاف کشوری شکل دهند/زبان و هدف مشترک، شرط تشکیل ائتلاف میانه‌روها

مسعود پزشکیان، نماینده‌ی مردم در مجلس فعلی و کاندیدای مجلس آتی، با اشاره به انتخابات پیشِ رو بر ضرورت تشکیل ائتلافی از میانه‌روها تاکید دارد اما بر این باور است که تشکیل چنین ائتلافی زمانی محقق خواهد شد که این افراد «به یک زبان و نگاه مشترک برسند».